Værdier

Værdier og mål

Opgave

Pædagogisk pasningstilbud i dagtimerne med en normering på 132 børn (enheder) i alderen 0 – 6 år.
 
Vi har åbent ugens 4 første dage fra kl. 6.30 til kl. 17.30. Fredag til kl. 16.30.

Vi ønsker at være med til at udvikle forskellige pasningsformer, som tager hensyn til forældrenes ønsker og behov for pasning – inden for rammerne af institutionens ressourcer.

Derudover vil vi gerne være medvirkende til at lokalerne kan bruges til afholdelse af kulturelle arrangementer / foreningsarbejde og øvrige aktiviteter for beboere i lokalområdet uden direkte udgifter for institutionens driftsbudget og uden for dagtilbuddets åbningstider.

Grundsyn

Vi er en selvejende daginstitution og tilsluttet KFUMs Sociale Arbejde i Danmark, derfor er vores grundsyn med baggrund i den danske folkekirkes menneskesyn og ståsted.

Ud fra dette mener vi

  • Alle børn er kompetente. Det udvikler og støtter vi i et inspirerende samspil.
  • Vi respekterer børn og voksne som de er og søger at etablere et positivt samarbejde til gavn for børnenes udvikling og trivsel.
  • Vi værner om den danske kulturs traditioner.
  • Vi respekterer andre religioner, men tilrettelægger dagen og året omkring danske normer og traditioner.
  • Alle mennesker udvikler sig gennem hele livet. Når børnene kommer til os, har de nogle ressourcer, som vi bygger videre på, så vi hjælper dem i deres fortsatte udvikling.
  • At vi er miljøbevidste vedr. naturen, energi, mad, affald osv.

Det betyder at

  • Vi lærer børnene at indgå i et socialt samspil med andre børn og voksne
  • Vi lærer børnene at forholde sig til det omgivende miljø.
  • Vi arbejder bevidst med at forberede børnene på deres videre færd i verdenen.
  • Vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige resurser og kompetencer og bidrager på den måde til deres personlighedsudvikling.

Forældre- og personalesamarbejde/ansvar

Børns udvikling og trivsel er helt grundlæggende forældrenes ansvar.

Som pædagogisk pasningstilbud bidrager vi til denne udvikling og trivsel, når børnene er hos os.

En god forældrekontakt er derfor afgørende. Vi tilbyder og forventer til gengæld åbenhed og vilje til dialog.

Personalet

I Kongelyset er der en god atmosfære, hvor erfarne, dygtige og engagerede medarbejdere samarbejder og inspirerer hinanden til at yde deres bedste.

Vi er som arbejdsplads kendetegnet ved omstillingsparathed og fleksibilitet.