Personale

 

Ledelse og teamkoordinatorer

Konst. leder

Karina Stegmann
Tlf. nr. 2018 2326
E-mail kaste@slagelse.dk

Kongelysets leder varetager under ansvar over for bestyrelsen og offentlige myndigheder, det fulde ansvar og kompetence med hensyn til alt vedr. den daglige drift af institutionen.

Teamkoordinatorer


Tine R. Christensen
Tlf. nr. 2966 2948
E-mail trchr@slagelse.dk


Elisabeth Rønne 
Tlf. nr. 2966 7745 
E-mail elroe@slagelse.dk     


Kongelysets teamkoordinatorer varetager under ansvar over for lederen forskellige ansvars- og kompetenceopgaver ifølge aftale med leder.

Ledelsesteam

Består af leder, souschef og teamkoordinatorer.
 
Dette team har til formål at samarbejde om ledelsen af daginstitutionens formål og daglige virke, så der skabes et godt miljø på den enkelte stue for såvel børn, personale og forældre, samt på tværs af institutionen.
 
Teamet holder ledelsesmøde en time ugentligt, med en fast dagsorden.