Historie

Kongelysets historie og nutid

Foreningen Slagelse KFUM & K vedtog i 1968 at give penge til formål for børne- og ungdomsarbejdet i Slagelse.
 
Man vedtog at medvirke til at bygge en daginstitution, hvis indhold skulle være fritidshjem i dagtimerne og ungdomsklub om aftenen, samt en ugentlig aften til KFUM & K foreningsarbejde.

I denne forbindelse kontaktede man KFUMs Sociale Arbejde i Danmark, som hjalp med de tekniske og bygningsmæssige forberedelser, samt indgik overenskomst med socialstyrelsen og Slagelse Kommune.

Vi er tilknyttet KFUMs sociale arbejde

Som i dag ejer bygningerne, da Slagelse KFUM & K overdrog dem til organisationen i 1978. I maj 1970 startede KFUM & K Fritidshjem, normeret til 60 børn i dagtimerne i alderen 6-14 år, samt 40 unge i aftentimerne som ungdomsklub i alderen 14-18 år. Derudover en byggelegeplads til 30 børn (8-14 årige) om eftermiddagen.

Efterhånden viste det sig, at behovet for fritidshjem ikke var så stort i området, men at mange forældre ønskede at kunne børn mellem 3-6 år indmeldt, da det var pædagogisk hensigtsmæssigt, i stedet at de skulle have deres børnehavebarn i en anden institution end deres skolebarn.
 
Da fritidshjemmets formålsparagraf er at skulle tilgodese forældres ønsker og behov vedr. pasning af deres barn/børn i en forsvarlig socialpædagogisk ramme, ud fra samfundsudviklingen, vedtog bestyrelsen og ledelsen at forhandle med Socialstyrelsen og Slagelse Kommune om ændring af fritidshjemmet til en integreret daginstitution for børn i alderen 3-14 år i dagtimerne.

Der var mange forhandlinger om ændring af overenskomsten, fordi loven forhindrede, at der måtte være 3-14 årige i samme institution.

En børnehave og et fritidshjem skulle hver have sine egne bygninger. I 1972 lykkedes det, at få fritidshjemmet godkendt som den første integrerede daginstitution i landet, hvorefter navnet blev ændret til KFUM & K Fritidscenter.

Der blev herefter oprettet såvel heldags som halvtids børnehave, samt fortsat fritidshjem for skolebørn. I 1979 blev der oprettet en tilbygning på 75 m2. Igennem årene har tilbuddene været varierende alt efter udvikling og behov.

Eksempelvis miniklub - 2 formiddage om ugen for de 3-6 årige og akut pladser i forbindelse med forældres sygdom eller andet, hvor barnet kunne indmeldes fra time til time, dog højst 3 uger. Fritidsklub i aftentimerne for de 8-14 årige, samt ungdomsdiskoteker en gang månedlig, hvor der deltog op til 270 unge samt mange weekend aktivitetstilbud.

Derudover holdes der mange forskellige kulturelle- og foreningstilbud i aftentimerne. I maj 1992 vedtog Slagelse Byråd at nedlægge samtlige fritidshjem i kommunen, hvorefter Fritidscenteret fik ny overenskomst, hvor fremtiden alene ville være tilbud for de 0-6 årige. Der blev ombygget for 2 mio. kr. og igen i 1998 en ny tilbygning for 3 mio. kr., samt renovering af hovedbygningen.

Resultatet er blevet, at Kongelyset har nye og tidssvarende lokaler til gavn for brugere og personalets trivsel i hverdagen. 

Pr. 1. januar 2022 har Kongelyset denne normering
  • 35 vuggestuebørn
  • 86 børnehavebørn

Derudover holdes der fortsat forskellige foreningsarrangementer i aftentimerne såsom KFUM & K - Y's Men's Club - Spiren

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder Karina Stegmann tlf. nr. 2018 2326.