Bestyrelsen

Bestyrelsen består af otte personer og en medarbejderrepræsentant

Bestyrelsens sammensætning

 • Formand og næstformand vælges blandt de organisationsudpegede medlemmer af bestyrelsen.
 • 2 medlemmer udpeges af Slagelse lokale KFUM & Ks forening.
 • 1 medlem udpeges af KFUMs Sociale Arbejde i Danmark
 • 5 medlemmer vælges af og blandt forældre, som har børn indmeldt på Kongelyset.
 • 1 medarbejderrepræsentant 

Bestyrelsen består af

 • Formand Karen Bitsch, udpeget af KFUM Sociale Arbejde
 • Karin Ø. Petersen, udpeget af KFUM & K
 • Gitte Petersen, udpeget af KFUM & K
 • Jeppe Thugesen, forældre
 • Susanne Keinicke, forældre
 • Anders Malik Larsen, forældre
 • Line Christensen, forældre
 • Fadime Sahin, medarbejderrepræsentant
 • Karina Stegmann, souschef
 • Steven Walsh, leder